Telefon alarmowy 65 572 78 28

Wyłączenia wody

"AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŚMIŁOWIE".

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach informuje:

W dniu 26 stycznia 2018 roku awarii uległa  główna sieć wodociągowa dostarczająca wodę do Śmiłowa.

SIEĆ WODOCIĄGOWA PO AWARII JEST PŁUKANA NA KOŃCÓWKACH 
I JAKOŚĆ WODY POWINNA ULEC POPRAWIE .
Awaria spowodowała, że sieć całkowicie pozbawiona była wody co przy 
ponownym uruchomieniu spowodowało zerwanie znajdujących się w niej o
sadów powodujących pojawienie się brunatnej wody.
Sieć ustabilizuje się po przepołukaniu i jakość wizualna wody ulegnie poprawie.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.