POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

Planowe wyłączenie wody

SZANOWNI PAŃSTWO

ZMIANA TERMINU z przyczyn nie zależnych od zakładu

W związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej dostarczającej wodę
do miejscowości Sarbinowo informujemy, iż w dniu

       29 października 2018 roku od godziny 900 - 1500

prowadzone będą prace na sieci co spowoduje wstrzymanie dostaw wody dla mieszkańców Sarbinowa.

Po zakończeniu prac jakość dostarczanej wody może ulec czasowemu pogorszeniu.

Za niedogodniści przepraszamy

Telefon stacjonarny już działa

Szanowni Państwo 

W dniu 11 września 2018 roku został uruchomiony telefon stacjonarny 

                       65 573 11 67

Przepraszamy za utrudnienia w kontakcie z Zakładem.

Telefon komórkowy 667 979 804 podany jako zastępczy pozostaje
do dyspozycji
Państwa w razie przesyłania stanów wodomierzy za pomocą SMS.

Informacja

INFORMACJA DLA FIRM BRANŻY INSTALACYJNEJ WOD-KAM.

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach pragnę poinformować, iż zabrania się prowadzenia prac na:
- sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych,
- przyłączach wodociągowych do wodmierza głównego włącznie
- przyłączach kanalizacyjnych do przykanalika włącznie.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych w nieruchomościach, na które otrzymają Państwo zlecenie proszę informować Zakład telefonicznie pod alarmowe numery telefonów.

Każde naruszenie zakazu będzie analizowane i wyciągane będą kansekwencje prawne jak i finansowe.

Wyłącznym administratorem wymienionej infrastruktury jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik Zakładu

                                                                                                                                                                                                                                                                                               -Mariusz Bartz-